• I RETTEN: Odd Nerdrum. FOTO: SCANPIX

Høyesterett opphever Nerdrum-dom

Lagmannsrettens skattedom mot Odd Nerdrum oppheves av Høyesterett.