— Man kan vel nærmest si at de ljuger, når de sier at de bare fakturerer videre fra de utenlandske operatørene, sier Olsen.

Tilsynet la onsdag frem årsstatistikken i det såkalt Ekom-markedet, tele-, bredbånds— og TV-distribusjonsmarkedene. - Totalt sett er markedet svært stabilt, fra 2011 – til i fjor, sa PT-direktøren på pressekonferansen i Oslo.

Han var imidlertid sterkt kritisk til at de norske teleoperatørene skor seg på kundenes bruk av datatjenester på mobilen og mobilt bredbånd når de er ute og reiser.

Skylder på høye priser hos utenlandske operatører

Prisene på tale og SMS har vært regulert av EU i flere år allerede, mens dataprisene mobiloperatørene i de ulike landene viderefakturerer sine kolleger i kundenes hjemland for, har det nærmest vært fritt frem å ta hva de vil.

Når kunder, forbrukerorganisasjoner og –myndigheter har klaget over skyhøye regninger ved såkalt utenlandsroaming på data, har de norske operatørene trukket på skuldrene og skyldt på høye priser hos de utenlandske operatørene, og hevdet at de bare fakturerer videre, med minimal fortjeneste.PTs tall for 2011 viser imidlertid noe helt annet. Nemlig at selskapenes marginer på inntektene fra «internasjonal gjesting», som de kaller det, ligger på hele 58 prosent. Ikke nok med at det er et høyt tall, det er endog høyere enn for året før, da marginene lå på 55 prosent.

— Vil ikke si de er grådige - for andre er verre

Han vil ikke bruke ordet «grådighet» om de norske operatørenes oppførsel, men mener allikevel det er en skam at norske operatører øker sin inntjeningsmargin på utenlandsk datatrafikk.

— Det kan jo også legges til at operatørene i andre land sørover i Europa er enda verre, sier Olsen.

Han skryter også av Tele2 som han mener har vært flinke til å forsøke å gjøre noe med dette.— De visste vel nærmest ikke om at det var såpass ille, og har gjort flere endringer i sine prisstrukturer for å gjøre det billigere for kundene å bruke data i EU-landene.

— De har jo også innlemmet ikke-EØS-land i denne prisstrukturen, og det er jo bra.

- Vanskelig å regulere

PT-direktøren innrømmer at de som tilsyn kanskje ikke har vært flinke nok til å henge på operatørene og minne dem på dette misforholdet mellom hva de sier, og de reelle tallene.

— Vi har ikke mulighet til å regulere dette alene, men vi kan sette fokus på det.

Han minner samtidig om at de har deltatt aktivt i prosessen inn mot EU-for å få til en regulering av dataprisene også.

— Dette skal EU behandle i juni, og vedtar de en regulering vil det forhåpentligvis vedtatt en EØS-forordning slik at dette gjelder Norge også, allerede i juli.

Olsen regner med at nordmenn på reise i utlandet allerede på sensommeren dermed skal kunne nyte godt av langt rimeligere datapriser, i hvert fall i Europa.

- Unyansert bilde

— PTs fremstilling av dette er ekstremt unyansert, sier kommunikasjonsdirektør i Netcom Øyvind Vederhus til Aftenposten.no og karakteriserer PTs konklusjon som «skivebom»

Han innrømmer at tallene ikke akkurat lyver, men at de fremstiller et helt feil bilde.

— Regner man i prosent, så er nok inntjeningsmarginen på dette nivået, men det er forskjell på prosenter og faktiske kroner. Sannheten er at både grossistpriser og ikke minst priser ut mot sluttbruker på utlandstrafikk er tre-fire ganger lavere nå, enn det var for bare tre-fire år siden.

Vederhus viser til at Netcom har lagt seg på et prisnivå som ligger under det reguleringen som allerede er virkende for 2012, også den som kommer for 2013.

— Vi har i dag en makspris for dataroaming per døgn i Europa på 39,- kroner for 20 MB, etter det må man aktivt svare «ja» for å bruke mer.

— Det tilsvarer en pris på ca. 2,- kroner per Megabyte, mens EUs reguleringsforslag ligger på 70 Euro-cent, med andre ord omlag 5,5 kroner.

Han mener PT selv en del av problemet.

— De er jo en de av de regulatoriske myndighetene som har hatt muligheten til langt tidligere å gripe inn og regulere dette markedet bedre, sier Vederhus og mener de norske operatørene har sett problemet, tatt ansvar og gjort noe på eget initiativ.

- Mer bruk - gir lavere pris

Telenor ønsker ikke å kommentere marginen for bransjen totalt sett.

— Det er variasjoner i bransjen. Vi kan bare svare for egne priser, og de skal være enkle, forutsigbare og attraktive for kundene våre, sier informasjonssjef Anders Krokan til Aftenposten.no.

— Både kundene og vi ønsker at mobilen skal kunne brukes ubekymret også på tur i Europa, og da må prisene tilpasses det.

Han viser til at de mener å allerede ha redusert dataprisene ved utenlandsbruk betydelig.

— Vi ser nå også en volumutvikling som tilsier at det er en priselastisitet i dette markedet, folk bruker rett og slett mobilen mer ved lavere priser, sier Krokan.

Han forteller at de står foran en snarlig lansering av nye priser for bruk av mobilen i utlandet, og lover at de vil bli lavere enn nå.

Når det gjelder dataroaming, øker bruken. Dette henger i følge Telenor sammen med økt bruk av smarttelefoner.

— I Telenors nett er i dag andelen smarttelefoner på over 55 prosent, forteller Krokan.

- Billigst i Norge

Post— og teletilsynets internasjonale prissammenligning viser samtidig at de norske prisene ligger aller nederst på skalaen.Riktignok er disse tallene justert for kjøpekraft, slik at de kan være noe misvisende, men direktør Olsen i PT mener fortsatt at prisnivået i Norge er svært lavt på dette området.

— Nå er det kanskje billig nok, nå kan vi nok prøve å presse på andre konkurransefremmende parametre, sier PT-direktøren på direkte spørsmål om tilsynet har hatt for stort prisfokus i sin overvåkning og regleringa av det norske telemarkedet.

Har bør man kunne se på faktorer som kundeservice, oppetid i nettene og ikke minst dårlig samtalekvalitet, påpeker Olsen.

Lavere vekst i mobilmarkedet

De ferske tallene fra PT viser også at økningen i antall mobilabonnement i fjor var den laveste på ti år.

Mobiltelefonbruken har også nådd et slags metningspunkt. Antall taleminutter på mobil flatet ut i fjor, og det blir stadig sendt færre SMS-er, en utvikling man har sett over flere år allerede.

I løpet av fjoråret ble det opprettet 95.000 nye mobilabonnementer. Det er bare en tredel av veksten fra året før.

Det totale antallet mobilabonnementer her i landet nærmer seg nå 6 millioner.