I februar i år ble brønnserviceselskapet BJ Services innlemmet i brønngiganten Baker Hughes. Med på lasset kom en avdeling av fagforeningen Safe.

Tidligere hadde de sin egen tariffavtale, hvor BJ Services var motpart. Men etter oppkjøpet ble avtalen sagt opp.

Nå kan forhandlingene om en ny avtale ende med at de 114 Safe-medlemmene går ut i streik fra midnatt lørdag, hvis meglingen som begynner fredag ikke fører frem. Det skriver aftenbladet.no fredag.

Informasjonssjef Eli Ane Nedreskår i Oljeindustriens Landsforening (OLF) er klar på hva som er arbeidsgiversidens standpunkt.

- Vi håper Safe-medlemmene kan godta de samme vilkårene som andre ansatte i Baker og oljeserviceindustrien har gjennom oljeserviceavtalen. Vi har ikke mulighet til å gi akkurat denne gruppen bedre vilkår enn de andre, sier hun til aftenbladet.no.

Store konsekvenser

Konsekvensene vil bli store. For de Baker-ansatte utfører sentrale jobber i kontrollen av brønner offshore.

Flere leterigger kan måtte stoppe arbeidet. Også olje— og gassfelt i produksjon kan rammes.

Totalt 11 aktive borerigger eller produksjonsanlegg blir berørt ved en eventuell streik.

Statoil blir hardest rammet. Blant boreriggene som blir berørt ved en eventuell streik, er Stena Don, som akkurat nå befinner seg utenfor Bergen, på Troll-feltet.

Også Centrica, Marathon, Exxon Mobil, Shell og Eni står på listen over oljeselskap som blir berørt.

Når de gjerne betaler over tre millioner kroner døgnet for en rigg, vil en streik blant de 114 Safe-medlemmene ramme hardt. Statoil har leid Stena Don av Stena Drilling i tre år for 2,65 milliarder kroner.

- Ja, går vi til aksjon, vil de økonomiske konsekvensene være store. Blir streiken langvarig, vil den ikke bare ramme leteprogram, men også produksjon fra større felt kan reduseres, sier klubbleder Rolf Onarheim for Safe-medlemmene i Baker Hughes.

Han understreker at ved en eventuell streik vil ikke arbeidet på leteriggene bli lagt ned før det er forsvarlig med tanke på sikkerheten.

Den gamle bedre

Oljeserviceavtalen er en tariffavtale mellom OLF og fagforeningen Industri Energi. Safe er ikke med, og for Onarheim blir det feil å akseptere en slik endring.

- Vår tidligere avtale var langt bedre, og vi ønsker selvsagt å beholde den. Nå får vi bare beskjed om å gå over på oljeserviceavtalen. Men vi vil ha et ord med i laget for hva som skal inn i avtalen.

Klubbsjefen viser til at det nå finnes ulike tariffavtaler for offshorearbeidere. Operatøransatte har sin egen og flyteriggansatte har sin, og de gjelder både for Industri Energi-medlemmer og Safe-medlemmer.

- Men det finnes ingen bransjeavtale for oljeservice som dekker begge fagforeningene. Vi mener at vi nettopp må få til en felles avtale, men nå opplever vi at OLF ikke en gang er interessert i å diskutere saken.

Stor streikefare

Onarheim viser til at Safe-klubber i flere oljeservicebedrifter har tilsvarende ordning med egen tariffavtale som den BJ Services hadde. Nå skal det først mekles fredag og lørdag. Men Onarheim har ikke veldig stor tro på enighet.

- Dersom motparten ikke viser en annen holdning enn den vi har opplevd hittil, ser det ikke lyst ut med tanke på å unngå en konflikt. Derfor arbeider vi nå parallelt med forberedelser til meklingen og forberedelser til en eventuell streik, sier han.

Informasjonssjef Nedreskår i OLF avviser ikke en felles avtale med Safe og Industri Energi.

- Men vilkårene blir uansett ikke bedre eller annerledes enn de er på oljeserviceavtalen. Vi har ikke mulighet til å gi denne gruppen bedre vilkår enn andre i Baker og bransjen for øvrig har, sier hun.