— Leieprisene stiger veldig, så jeg er utrolig glad for å ha kommet meg inn på boligmarkedet. Det er godt å vite at man på en måte betaler inn månedlig avgift til seg selv og ikke til andre, sier Rose Marie.

Like før nyttår kjøpte hun en 54 kvadratmeter stor leilighet på Lindeberg øst i Oslo for 1.350.000 kroner. Da hadde hun leid i flere år, blant annet på Grünerløkka til 10.000 kroner måneden.

Som student, med liten egenkapital og ingen mulighet for økonomisk hjelp fra foreldre var det lenge urealistisk å få kjøpt noe eget. Men etter å ha jobbet i ett år, var hun heldig og fikk fullt lån fra Husbanken, med lav rente, til sin første leilighet.

- Jeg var heldig, og fikk leiligheten på forkjøpsrett etter bare tre uker med Obos-medlemskap. Leiligheter nærmere sentrum gikk mange hundre tusen over takst, det var uaktuelt, sier hun.

Rekordpriser på utleie

Hun kommer neppe til å angre på at hun nå er ute av leiemarkedet.

Utleieprisene ser ut til å stige i samme tempo som boligprisene. Det ble satt ny rekord i mars for utleieprisene for toromsleiligheter i Oslo med en månedlig snittpris på 10.650 kroner, 5 prosent høyere enn på samme periode i fjor. I samme tolvmånedersperiode steg boligprisene med 6,8 prosent.

Kvadratmeterprisen i Oslo har doblet seg de siste ti årene, fra et snitt på 21.000 kroner i 2002 til et foreløpig snitt på 42 100 kroner så langt i 2012.

Boligprisene har økt med nær ti prosent årlig de siste tre årene. Prognosene fremover er langt mer forsiktige. DNB anslår en prisvekst på 4,7 prosent i år, 4,4 prosent i 2013, 3 prosent i 2014 og 2,6 prosent i 2015.

Sparer til egenkapital

Med utgangspunkt i disse prognosene, vil Rose Maries leilighet som ved årsskiftet ble kjøpt for 1.350.000 kroner ha steget til 1 559429 kroner i 2015.

Selger hun leiligheten om fire år, vil hun dermed kunne sitte igjen med en fortjeneste på 209.429 kroner.

Følger man prisprognosene til Statistisk sentralbyrå, som legger til grunn en prisvekst på mellom fem og seks prosent frem til 2015, vil Rose Maries leilighet stige adskillig mer i pris.

Så er det også nettopp det hun håper på.

- Jeg håper å kunne sitte igjen med 300 000–350 000 kroner i egenkapital hvis jeg selger denne leiligheten om noen år, for slik å få råd til å kjøpe noe større, sier Rose Marie.

Gunstig også ved prisfall

Hadde hun leid en tilsvarende leilighet i samme periode, ville hun anslagsvis måttet betale drøyt 500 000 kroner i neste fireårsperiode, og da er det ikke tatt høyde for at utleieprisene vil stige fra dagens nivå, noe man normalt kan anta.

Utgiftene for boligen hun nå eier er stipulert til i overkant av 60.000 kroner i samme periode (se eget regnestykke), altså vil hun spare nær 450 000 kroner på å eie bolig.

Selv hvis man tar høyde for et prisfall på 15 prosent frem til 2015, vil Rose Marie betale mindre som boligeier enn de over 500 000 kronene hun ville måttet betale i leie.

Anbefaler unge å kjøpe

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB mener unge bør forsøke å komme seg inn på boligmarkedet fremfor å leie.

- Hvis man ikke kommer seg inn på boligmarkedet nå, blir man tvunget ut i et dyrt leiemarked, og får ikke mange muligheter til å spare. Det blir penger ut av vinduet. Er det vanskelig økonomisk, kan man vurdere å kjøpe sammen med andre, eller leie ut et rom for å dekke inn låneutgiftene, sier Sandmæl.

En undersøkelse gjennomført av Synnovate for DNB viser at svært få blant årets studenter mellom 20 og 30 år eier egen bolig. To av ti av dagens studenter eier egen bolig, syv av ti leier, mens én av ti fremdeles bor hjemme.

- Med dagens boligpriser blir det fort et A- og et B-lag på boligmarkedet. Derfor blir det viktigere å starte tidlig med å planlegge når man skal flytte hjemmefra. Man må begynne å spare tidligere, først med hjelp fra foreldre, men så bør tenåringer lære å spare selv, sier Sandmæl.

- Enormt press for å leie ett- og toroms

Kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren tror vi kommer til å bli svært overrasket over hvor høye utleieprisene vil være om få år.

— Det er et enormt press på ett- og toromsleiligheter i Oslo, og der når vi snart en smertegrense for hva folk er villige til å betale, sier Farmakis, og tror prispresset vil smitte over på treroms leiligheter.

- Vi antar at utleieprisene i Oslo kommer til å stige med 10 prosent de neste tolv månedene. Det er for få utleieboliger i Norge, og byggetakten av nye utleieboliger vil være for lav, sier Farmakis.

Han ser en tendens til at leietagerne er blitt eldre, og at nyetablerte i større grad forblir i leiemarkedet, og derfor vil prispresset også skyves over på de større leilighetene.

- Alle unge må ikke kjøpe bolig

BI-økonom mener unge med liten egenkapital bør tenke seg om før de kaster seg ut i boligmarkedet.

— Alle er nå opptatt av hvor mye de kan tjene ved å kjøpe bolig. Og ja, boligprisene stiger stort sett, men de kan også falle, og da faller de mye. Jeg er festbremsen her, sier førsteamanuensis Dag Einar Sommervoll ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Han gikk nylig ut i studentavisen Universitas og advarte studenter med liten egenkapital mot å kjøpe bolig.

- De som ikke har mulighet til å takle kortvarig fall i prisene, bør tenke seg om. Og det er gjerne unge med liten egenkapital, med lav betalingsevne og kortvarig bohorisont. De vil i mindre grad klare å stå av en eventuell prisnedgang, sier Sommervoll.

Han mener Rose Marie Steen tar en sjanse ved å kjøpe en leilighet som er 100 prosent lånefinansiert.

— Det er ingen garanti for videre prisoppgang, det blir litt som å spille rulett. I de fleste tilfellene går det bra, men et finnes også muligheter for at man taper penger. Det begynner å bli lovlig hett på boligmarkedet nå. Faller prisene, tar det normalt sett tid igjen før det kommer seg igjen, sier han.