Informasjonssjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, sier tilAftenposten i ti-tiden søndag kveld at kundene ikke behøver å sitte oppe til forhandlingsfristenved midnatt for å sjekke om deres fly går i morgen tidlig.

— Flyene går. Vi forholder oss til at flyene går og at vigjennomfører planen. Det er det vi forholder oss til.

- Er det noen vitsfor kundene å sitte oppe til fristen ved midnatt?

— Nei, nei, nei. Man skal forholde seg til at flyene kommertil å gå i morgen tidlig.

- Men man har da fåttinntrykk av at det er godnatta for SAS i morgen, uten en avtale medfagforeningene?

— Vi har kommunisert dette så stødig og gjennomgående. Men deter kolleger av deg som har hatt et ekstremt behov for å kommentere både spekulasjoneneom både det ene og det andre, sier Johansen.

Han viser til mer beroligende uttalelser fraaksjeanalytikere og andre som har nedtonet konkursfaren mandag. Det første SAS-flyet fra Gardermoen går til København ti over seks mandag morgen.

Det er seks timer etter at SAS-ledelsens selvpåførte forhandlingsfrist med fagforeningene løper ut ved midnatt. Men selv om Johansen avdramatiserer situasjonen for SAS-kundene, er det intet sikkert å høre fra SAS i kveldstimene søndag.

- Konkursfaren imorgen er ikke overhengende?

— Jeg vil ikke bli sitert på akkurat det, vi vil si at viforholder oss til at vi skal gjennomføre planen.

- Dere har kaffe og tepå kannen utover natten?

— Det må vi. Det er sånn situasjonen er, jeg skal fly imorgen tidlig til Oslo, vi snakkes gjerne da.

Informasjonssjefen skal fly fra Trondheim til Osloklokken 0640.

Om da SAS holder seg til planen.