Strilen som utmanøvrerte bergenserne

Havstrilen Helge Møgster søkte på 1990-tallet medlemskap i Bergens Rederiforening, men fikk avslag. Mannen som nå kontrollerer Norges største offshorerederi, hadde feil adresse.