— Sysselsettingsveksten, slik det nå ser ut gjennom 2012 og 2013, vil være opp mot 70.000 personer, sier Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv.

Dermed ligger det an til lav ledighet og solid vekst i sysselsettingen i Norge.

— Veksten kommer både i privat og i offentlig sektor, og vi vil ha den høyeste sysselsettingen noen gang, sier Stoltenberg.

Han legger til at arbeidsstyrken vil øke i samme takt som sysselsettingen, slik at det ligger an til at arbeidsledigheten vil holde seg stabil.

Ledigheten er i dag på 3,3 prosent, slik den måles i arbeidskraftundersøkelsen.