Erfaringene viser at industriens lønnsvekst i stor grad legger normen for andre. Men regnet i kroner kan ansatte i bankene regne med dobbelt så store tillegg som dem som jobber på restaurantene.

Drøyt 1500 kroner mer i måneden i år kan bli resultatet av årets lønnsoppgjør for en norsk gjennomsnittslønn.

Et halvt døgn på overtid ble forhandlerne i industrien enige omtrent i kirketiden på søndag.

Kommenterende økonomer spår at samlet vekst i årslønnen i industrien trolig ender rundt 4 prosent i 2012. Erfaringene fra de siste årene viser at industriens lønnsvekst i stor grad setter normen for andre grupper, men med noen unntak.

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) anslår prisveksten til bare 1 prosent i år.

4 prosent lønnsvekst gir dermed en vekst i kjøpekraften på 3 prosent. Det er omtrent det samme som i fjor.

Bare seks år etter 1990 har veksten i kjøpekraften vært 3 prosent eller høyere.

Hva synes du om årets oppgjør? Si din mening i kommentarfeltet eller på våre facebooksider!

Tre deler lønnsvekst

Lønnsveksten kan fordeles på tre bidrag. For 2012 kan disse bli slik i industrien:

  • Det sentrale tillegget på 1,25 kroner pr. time som partene ble enige om søndag, gir en vekst i 2012-lønnen på 0,85 prosent.
  • Det såkalte overhenget viser bidraget til lønnsveksten i 2012 av tillegg som ble gitt i fjor. For industriarbeidere er dette anslått til 1,3 prosent i år.
  • Til slutt kommer forhandlingene ute på de enkelte arbeidsplassene. Basert på den stabile relative betydningen av sentrale og lokale lønnstillegg i industrien de siste fem årene spår fagorganisasjonen Akademikerne at de lokale tilleggene blir 1,9 prosent i år.
  • Summen av 0,85 prosent sentralt, 1,3 prosent overheng og 1,9 prosent lokale tillegg blir rundt 4 prosent vekst i årslønnen i industrien fra i fjor til i år. Det store bildet i lønnsstatistikkene viser at lønns veksten for industrien legger normen for veksten i de andre næringene og i offentlig sektor.

Men med ulikt lønns nivå, blir kronetilleggene forskjellige. Industriarbeiderne kan se frem til en lønnsvekst på rundt 16.000 kroner i år. I transportsektoren kan tillegget bli noen tusenlapper lavere fordi gjennomsnittslønnen i transport er lavere.

Ansatte i hotell og restaurant er midt inne i den tvungne meglingen, og kan havne i streik fra torsdag. De er et unntak fra normen ved at lønnsveksten både i fjor og de ti siste årene har vært markert lavere enn i industrien.Med en gjennomsnittlig årslønn på drøyt 300.000 kroner ligger de desidert lavest i oversikten fra TBU. Hvis også de får 4 prosent, gir det en vekst i årslønnen på drøyt 12 000 kroner i år.

Unntakene motsatt retning er finanssektoren og funksjonærene i industrien. De to gruppene tjener mer enn gjennomsnittet, og kan får en lønnsvekst på godt over 20.000 kroner i år, hvis veksten ender på 4 prosent.

Hvis utviklingen fra de ti siste årene holder seg, blir også deres prosentvise tillegg høyere enn for andre grupper.

Den gammelmodige betegnelsen «funksjonærer» dekker i stor grad ingeniører.

«Ikke moderat»

De store fagorganisasjonene for ansatte i offentlig sektor var i går raskt ute med å trekke konsekvensen for sine egne forhandlinger.

– Lønnsoppgjøret 2012 blir ikke moderat, det blir på linje med det vi har sett de siste årene, sier leder Knut Aarbakke i Akademikerne.

Han skynder seg å tilføye:

– Med tanke på hvor sterk norsk økonomi er, er dette fullt forsvarlig.