Det er forsvarssjefen som har bestemt det formelle kravet til responstid for FSK, som holder til i Rena leir i Hedmark. FSK har blant annet som oppgave å bistå beredskapstroppen i politiet hvis det oppstår en nasjonal krise.

FSK er også avdelingen som skal rykke ut ved terror mot oljevirksomhet på norsk sokkel. Flere fagforbund i oljeindustrien reagerer på at kravet til utrykning fra spesialkommandoen ikke er strengere, melder TV 2.

— Det er for lang tid. Det burde kanskje heller vært et krav om at det skal ta én time før man har styrker ute, sier Ketil Karlsen, fagsjef for HMS offshore i fagforbudet Industri og Energi.

Han får støtte av leder Marit Rysst i SAFE, et annet av fagforbundene i offshoresektoren.

— Vi kommer til å ta kontakt med regjeringen og be om et møte på statsrådsnivå der vi går gjennom klarleggingen og analysen av et sånt tidsperspektiv, sier Rysst.

På arbeidsgiversiden vil Oljeindustriens Landsforening ikke diskutere saken i offentligheten av sikkerhetsgrunner.