Forholder du deg passiv, blir selvangivelsen betraktet som levert. Det skriver aftenbladet.no.

— Skulle du glemme fradrag, kan du klage på ligningen, men ikke senere enn 10. august. Du kan også klage senere, men har da ikke krav på klagebehandling, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Anne Kirkhusmo i Skattedirektoratet.

Advokat og fagssjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen gir her på oppfordring fra Aftenbladet råd til ungdom om hva de særlig må passe på, både før de leverer selvangivelsen og hvordan de ved enkle grep i løpet av året kan redusere skatten og få ekstra tilskudd til privatøkonomien.— Mange ungdommer er vant til at de gjennom skolegang er blitt fulgt opp og tatt vare på. Men staten sørger ikke for at du får de fradragene du skal ha. Det er bare du som er ansvarlig for at du ikke betaler for mye, sier Gry Nilsen.

Fradrag som er lett å glemme

1. Er du nyutdannet, har høy gjeld, men lav inntekt, kan fradragene bli så store at du ikke får brukt opp alt på ett år. «Restfradraget» videreføres til neste års selvangivelse. Dette må du selv passe på, ellers mister du fradraget.

Eksempel: Ina har kjøpt bolig, har renteutgifter på 40.000 kroner. Minstefradraget er 31.800 kroner. Hennes samlede inntekt er 60.000 kroner, og samlet fradrag er på 71.800 kroner. «Restfradraget» på 11.800 kroner kan føres til fradrag året etter.

2. Å bo borte på grunn av studier, gir ikke rett til pendlerfradrag. Men er du student, kan du få fradrag for kost når du har sommerjobb på studiestedet som er et annet enn hjemstedet. Bruker du mesteparten av tiden på jobb i sommerferien, er du ordinær pendler i ferier. Pendlerfradrag er aldri forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Eksempel: Torjus på 21 år studerer i Bergen, foreldrene bor i Stavanger. Han jobber fulltid i Bergen i juli og august og regnes da som pendler. Han har krav på fradrag for merutgifter til kost med 189 kroner per døgn han er i Bergen. 54 dager gir 10.206 kroner i fradrag. For å anses som pendler, må han ha reist hjem til foreldrene i perioden. Er man 21 år eller yngre minst hver 6. uke, er man 22 år eller eldre minst hver 3. uke.

Lønnsom studiestøtte

3. Foreldre og besteforeldre som har økonomisk evne til å hjelpe ungdom med penger mens de studerer kan årlig gi avgiftsfri studiestøtte under visse vilkår. Da er det viktig at støtten gis per måned eller kvartal. Et stort engangsbeløp vil bli regnet som forskudd på arv.

Arv uten avgift

4. I tillegg kan hver av foreldrene og besteforeldre gi avgiftsfritt inntil 1/2 G (39.608 kroner) i årlig gave til neste generasjon.

G er grunnbeløpet i Folketrygden som justeres i mai hvert år.

Er du heldig, og har både mor og far, mormor, morfar, farmor og farfar i live, og alle har penger til overs, kan du motta inntil 237.648 kroner til sammen hvert år uten at du betaler en eneste krone i arveavgift. Beløp over 1/2 G regnes som forskudd på arv. Du må betale arveavgift når samlet beløp når en øvre grense på 470.000 kroner fra hver giver.

Har du tips om ligningen? Send oss en e-post!

Bolig finansiert av foreldrene

5. Foreldre kjøper bolig til barna.

Her er det lett å trå feil. Sørg for at barnet dekker løpende utgifter (som kommunale avgifter og forsikring), og ikke betaler leie. Da unngår man skatt.

Skattefelle: Hvis barnet betaler leie, blir den skattepliktig for foreldrene. Betaler barnet ikke noe eller mindre enn markedsleie, må barnet skatte av fordel fri bolig. Dette slipper man ved å dekke løpende utgifter.

Det er svært lønnsomt å investere i bolig med to soverom. Da kan ungdommen leie ut det ene rommet skattefritt hvis man selv disponerer minst 50 prosent av utleieverdien. For ikke å påføre foreldrene ekstra skatt, er det ungdommen som må motta leien.

Smart lån fra foreldre

6. Foreldre kan gi lån med gunstig rente. Fra mai 2012 er normrenten 2,25 prosent. (Lån nedbetaling, se årlig gavebeløp).

Eksempel: Foreldrene gir Daniel et lån på 500.000 kroner. Hvert år gir de ham fribeløpene, til sammen 1 G (79.216 kroner i 2012) fra begge foreldre, som han bruker til å betale renter og avdrag. Lånet er nedbetalt i løpet av få år.

Skattefelle: Man glemmer de formelle krav. Sett opp en ordinær låneavtale hvor det er bestemt rente og avdrag. Tinglyser man sikkerhet, er man virkelig skattemessig uangripelig. Beløpene føres opp som fordring (krav) hos foreldrene og gjeld hos barnet i selvangivelsen.

7. Et par som er gift, kommer bedre ut skattemessig enn samboere hvis den ene er uten inntekt. Pass derfor på samboerfellen.

Eksempel: Et samboerpar, hvor den ene er ferdig med å studere og tjener penger, og den andre studerer fortsatt og er uten inntekt. Den som er uten inntekt går glipp av personfradraget sitt, som i 2012 er på over 45.000 kroner. Er derimot paret gift, vil den andre få to personfradrag i stedet for ett (klasse 2), og skatten reduseres med inntil 12.700 kroner.

Boligsparing for ungdom, BSU

8. Over 300.000 personer fikk i 2010 fradrag for innskudd på BSU-konto (Boligsparing for ungdom) og høy innskuddsrente på pengene. Hold fingrene unna denne kontoen, selv i trange perioder.

Hvert år kan du få inntil 4000 kroner i skattefradrag (krever at du sparer 20.000 kroner) med BSU-ordningen. Ordningen er blitt viktigere etter at Finanstilsynet har innskjerpet kravene til egenkapital ved kjøp av bolig. Skattefelle 1: Sparer barnet maksimalbeløpet på 20.000 kroner, reduserer det skatten med 4000 kroner (20 prosent av 20.000). For å få uttelling for maksimalbeløpet må barnet minst ha en lønnsinntekt på 55.900 kroner.

Skattefelle 2: Du trenger pengene og vil ta de fra BSU-kontoen. Prøv alle andre alternativer først. Tar man først tar ut penger fra kontoen til noe annet enn kjøp av bolig eller betaling av avdrag og renter på boliglån, blir ordningen avsluttet. Og hele skattefradraget må betales tilbake.

Pass på så du får stipendet ditt

9. Ved fullført utdanning/bestått eksamen omgjøres 40 prosent av lånebeløpet til stipend som derfor ikke skal tilbakebetales. — Men tjener du som student mer enn 145.400 kroner i året, eller nettoformuen er over 330.789 kroner, vil du miste stipendkroner fra Lånekassen, sier underdirektør Solbjørg Sørensen. Og her kan man virkelig gå glipp av store beløp. Stipendandelen er 92.500 kroner per år. Andelen reduseres gradvis med økende inntekt og formue (se fakta).

Har man kjøpt leilighet, er det ligningsverdien på boligen som er viktigste formuespost. En leilighet verdt 1,5 millioner skal normalt ha en ligningsverdi på 375.000 kroner (25 prosent av markedsverdi). Men gjeld vil redusere formuen.

Eksempel: Emil har brutto formue på 400.000 kroner, og lånet i lånekassen er på 180.000 kroner. Nettoformuen er 220.000 kroner, og stipendet reduseres ikke.

Overrasket over fradrag

Både Caroline Midtlien (21) fra Kløfta og Henrik Polden (20) fra Egersund studerer reiselivsledelse ved Universitetet i Stavanger. De vet at den forhåndsutfylte selvangivelsen ikke nødvendigvis er korrekt utfylt, og er nøye med å sjekke tall på lønnsslipper og bankutskrifter før de leverer.

Men når Aftenbladet presenterer de to for en del fradrag de kanskje har krav på, blir de svært overrasket. Dette er fradrag som de ikke visste fantes.

De vil åpenbart benytte seg av disse allerede i år. Begge skal jobbe i Stavanger i sommer, og vet nå at de har krav på pendlerfradrag under visse forutsetninger (se punkt 2 i hovedsaken).

For Poldens vedkommende er det viktig at han forklarer i selvangivelsen hvorfor det er nødvendig å bo i Stavanger, siden avstanden til hjembyen ikke er mer enn 80 km.

— Jeg tjener rundt 100.000 kroner i år, og passer på ikke å tjene så mye at jeg mister stipend fra Lånekassen, sier Polden til Aftenbladet.no.

Mange ungdommer er vant til at de gjennom skolegang er blitt fulgt opp og tatt vare på. Men staten sørger ikke for at du får de fradragene du skal ha

Han har formue på 200.000 kroner og ligger under grensen for når stipend blir omgjort til lån. Midtlien tjener litt mindre, og har ikke formue, så heller ikke hun står i fare for å gå glipp av stipendkroner (se punkt 9 i hovedsaken).

Polden har spart i BSU (Boligsparing for Ungdom) siden han var 16 år, Midtlien har latt være, selv om hun vet at dette er den mest lønnsomme spareformen for unge.

— Jeg vil ikke binde pengene, er svaret hennes på hvorfor hun lar være.

Caroline Midtlien (21) har jobb i en klesbutikk, ved siden av studiene. Hun holder seg godt under inntektsgrensen for stipendkutt. FOTO: Jonas Haarr Friestad
Henrik Polden (20) jobber deltid med dagligvarer i tillegg til studiene. Han passer på å ikke tjene for mye eller få for høy formue, så han kan få fullt stipend. FOTO: Jonas Haarr Friestad