Jay Nordlinger er meget kritisk til prisen i 2005 til lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Mohamed ElBaradei. Han karakteriserer tildelingen som trolig den verste av alle.

Ikke minst fordi ElBaradei tok feil når det gjaldt Saddam Hussein og hans atomprogram før den første Gulfkrigen i 1991. Dessuten overså IAEA atomtrusselen fra Iran i nesten 20 år.

Han viser til ElBaradeis harde kritikk av Israel, og hans forsøk på å hindre sanksjoner mot Iran for å stanse deres atomvåpenprogram. Ifølge forfatteren ble IAEA sterkt politisert og USA-kritisk i disse årene som det ble ledet av nobelprisvinneren.

Yassir Arafat

En annen av prisvinnerne som Nordlinger har tungt for å svelge er Yassir Arafat, som fikk den sammen med Shimon Peres og Yitzhak Rabin for Oslo-avtalen.

I boken legger han ikke skjul på at han har stor sympati for KrF-politikeren Kåre Kristiansen som trakk seg fra Nobelkomiteen i protest mot at en terrorist skulle få Nobels fredspris. — Men jeg skriver også i boken at jeg forstår de andre fire i komiteen. Jeg ser at de har en sak, sier forfatteren til Aftenposten.

Om man ser bort fra menneskerettighetsforkjempere som Liu Xiaobo og Andrej Sakharov er Menachem Begin og Anwar Sadat, som fikk prisen for Camp David-avtalen, eksempler på gode prisvinnere, ifølge Nordlinger.

Den norske nobelkomiteen har hatt en forkjærlighet for å gi prisen til FN-institusjoner. Noe som reflekterer det norske politiske miljøets nære forhold til verdensorganisasjonen, mener forfatteren.

Nordlinger sier at i rekken av prisvinnere er det noen som i dag virker mildt sagt mindre kloke.

- Men satt inn i sin tid kan de fleste forklares, sier han, og minner om at det er lett å være etterpåklok.

Stor prestisje

- Hvorfor er Nobelprisen blitt så prestisjefylt?

— Jeg kan bare gjette. Den er gammel, og den deles ut i "en familie" av andre priser. Den er gitt til en lang rekke kjente og respekterte personer som for eksempel Albert Schweizer, Martin Luther King jr., amerikanske presidenter. Den er kontroversiell og lukrativ, det følger en sjekk med. I tillegg er jo det å lage en pris for fred i seg selv en god idé, understreker forfatteren, men legger til:

- Dere nordmenn vil bli overrasket over hvor mange som tror fredsprisen deles ut av Sverige, sier han.

Nordlinger har fått stor sans for den norske nasjonalhelten og fredsprisvinner Fridtjof Nansen, som han mener var sin tids Indiana Jones. I boken omtaler han alle prisvinnerne, men peker også på folk som komiteen har forbigått. Mahatma Gandhi er en av de mest opplagte.

Hvorfor ikke Reagan?

Nordingers bok er en amerikaners syn på fredsprisen. I de siste årene er det bare vært demokratiske politikere som har fått den. Mens Ronald Reagan ikke fikk den – til tross for at han fikk avsluttet den kalde krigen.

- Ville fredsprisen i dine øyne hatt større troverdighet om for eksempel Reagan hadde fått den?

— Det kommer an på hva du mener med begrepet fred. Komiteens medlemmer har alltid hatt sine egne definisjoner, noe som er deres rettighet. Jeg tror ikke prisen trenger å bli likt av alle. Så det vil være ulike synspunkter på tildelingene. Og vi har ulike oppfatninger av begrepet fred. Personlig mener jeg at for eksempel nedrustning langt ifra alltid gir en fredeligere verden. Men Nobelkomiteen har ofte hedret slike initiativ, sier Nordlinger og siterer fra boken: "En av Nobelkomiteens største feilvurderinger er at den betrakter våpen som noe negativt i seg selv, uten å tenke på hvem som besitter dem og hvorfor".

I boken argumenterer han også for at pasifisme og fred og ikke er det samme, særlig ikke pasifisme praktisert på en dum måte. Selv om komiteen ofte har hedret pasifisme og pasifister, minner han om.

Nordlinger skriver at en trolig fremtidig prisvinner er Bill Clinton, som åpenbart er meget opptatt av å få den. Han driver en stiftelse som er aktiv med humanitært arbeid rundt i verden.

Barack Obama fikk fredsprisen før han var husvarm i Det hvite hus. Nordlinger hevder at dersom Nobelkomiteen fikk skape en amerikansk president, ville den skapt en som var til forveksling lik Obama.

- Er Barack Obama den mest spektakulære prisvinneren?

— Ja, synes ikke du også det?