Opplysningene som ikke er blitt forhåndsutfylt i selvangivelsene gjelder aksjefond og obligasjonsfond, samt om kundeutbytte fra en stiftelse. Manglende opplysninger kan være på gevinst, tap, formue eller utbetaling, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

For de berørte skattyterne kan foreløpig skatteberegning være feil fordi beregningen ikke har omfattet disse opplysningene. I det endelige skatteoppgjøret vil imidlertid disse beløpene være inkludert, slik at oppgjøret blir riktig.

Vil inkluderes i skatteoppgjøret

— Skattyterne som dette angår, vil om kort tid motta et brev fra Skatteetaten. For de aller fleste er dette brevet bare til orientering, de trenger ikke foreta seg noe, sier Jan Christian Sandberg, avdelingsdirektør i Skattedirektoratet i en pressemelding.

Skatteetaten sier at de berørte bør sjekke at beløpene i årsoppgavene for aksjefond og obligasjonsfond som de fikk i januar, er riktige. Dersom de stemmer vil de tas med i skatteoppgjøret selv om de ikke er oppført på selvangivelsen.

Men hvis skattyter er næringsdrivende må alle opplysninger som mangler føres inn og selvangivelsen må leveres.

Har du tips om selvangivelsen? Send oss en epost!

Flere feil

Det er også avdekket noen andre mangler eller feil. Disse omfatter litt over 20.000 selvangivelser. Vi sender brev til alle som er berørt. Noen mangler opplysninger om lønns- og trekkoppgaver. Det er også slik at noen av dem som i år skulle hatt forhåndsutfylt informasjon omgevinst og tap på aksjer, kan ha få feil eller mangler på selvangivelsen.

For første gang i år er skal gevinst eller tap ved salg av aksjer være forhåndsutfylt.