Finansnæringen er samlet under FNOs årskonferanse tirsdag. En av hovedtalerne er finansminister Sigbjørn Johnsen.

Der kom det frem at Finansdepartementet har sendt et forslag om å presisere det ansvaret Finanstilsynet har for å se til at forbrukernes interesser ivaretas i finansmarkedene ut på høring.

— Betyr dette brevet at dere ikke er helt fornøyde med den jobben Finanstilsynet har gjort?

— Det vi har gjort er å sende et forslag til høring for å se om det går an å stramme opp regelverket. Jeg registrerer at både vi og bankene er opptatt av at du og jeg skal få skikkelige råd av bankene, sier Johnsen til Aftenposten.no.

Har fått dårligere råd av banken

På Finansdepartementets nettsider skriver de at Finanstilsynet har et klart ansvar for å bidra til at forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene ivaretas på en god måte. Dette ansvaret framgår blant annet av finanstilsynsloven. Under sin tale til forsamlingen sa Sigbjørn Johnsen at det etter hvert har kommet mange saker om at folk har fått dårligere råd av sin bank enn de hadde fortjent.

— Dette bidrar til å svekke tilliten til næringen, sier Johnsen.

- Vi tar hånd om folks sparepenger

Også DNB-sjef Rune Bjerke var inne på temaet.

— Jeg kan love dere at det tar kortere tid å miste tillit enn det tar å bygge den opp. Vi tar hånd om folks sparepenger, og vi forsikrer folks liv. 1716 milliarder kroner er lånt ut med pant i eiendom, sier Bjerke med klar adresse til det ansvaret finansnæringen har i samfunnet.