• SER TO ALTERNATIVER: Prosjektleder Signe Eikenes i Statens vegvesen, la i dag frem en utredning med to alternativ for et fergefritt E39 mellom Stavanger og Bergen. FOTO: PÅL ENGESÆTER

E39 kan bli fergefri

Og bompengene i Bergen vil øke.