Les også:

Ivar Petter Røeggen (61) gikk til sak mot DnB NOR etter å ha tapt 230.000 kroner på et spareprodukt som han måtte ta opp lån for å kjøpe. I juni fikk han fullt medhold i Oslo tingrett.

Retten avgjorde at DnB NORs salg av to lånefinansierte, strukturerte spareprodukter har vært i strid med god forretningsskikk.

Dommen slår videre fast at produktet ikke holdt mål og at banken har satt egne interesser foran kundens og ikke tilbudt kunden det gunstigste produktet.

DnB NOR anket imidlertid dommen og saken kommer opp på nytt i lagmannsretten 23. august i år.

Røeggen setter standarden

Men det er mange flere personer som har kjøpt lånefinansierte produkter. 19 andre kunder har gått til sak mot DnB NOR angående samme produkt som Røeggen klagde inn. De har nå bedt om at sin sak stanses i påvente av dommen i Røeggen-saken, og har fått tingrettens støtte.

Tingretten slår fast at Røeggen-saken er en såkalt pilotsak, det vil si at denne dommen vil få «stor betydning» for andre saker.

Saken til de 19 DnB NOR-kundene blir dermed stanset i påvente av rettskraftig dom i Røeggen-saken.

DnB NOR ønsket ikke at gruppesøksmålet fra de 19 sparerne skulle bli stanset.

De mener avtalen med hver enkelt kunde må vurderes hver for seg, selv om det dreier seg om samme spareprodukt. Men retten var altså ikke enig med banken.

— Vi tar rettens avgjørelse til etterretning. Vi er uenige i en del av premissene i dommen, først og fremst mener vi at sakene må sees på individuelt fordi det er forskjellige kunder og forskjellige saker, sier informasjonsdirektør Thomas Midteide i DnB NOR til Aftenposten.no.

Han sier banken ikke er enige i retten i at sakene skal sees i sammenheng, men at DnB NOR vil rette seg etter avgjørelsen.

Flere hundre krav

Forbrukerrådet betaler for at Røeggen skal få saken sin avgjort i domstolene, fordi de mener saken er prinsipiell og vil føre til søksmål fra flere hundre andre personer. De er svært fornøyd med at retten slår fast at dette er en pilotsak.

— Når sakene nå stanses, slipper saksøkerne å bruke ressurser før det foreligger en endelig dom i Røeggen-saken. Det ville være en sløsing med ressurse å føre parallelle saker om et likt tema, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Direktør Randi Flesland har tidligere sagt til Aftenposten.no at det ligger 1850 klagesaker med slike strukturerte spareprodukter i Bankklagenemda, som avventer dommen i Røeggen-saken.

Totale krav mot bankene kan dermed komme opp i flere milliarder kroner.

Røeggen-saken skal opp i lagmannsretten i august, men resultatet blir trolig anket videre til Høyesterett. Dermed kan det fort gå halvannet år før endelig dom foreligger.