• DOBLE KUNDEMASSEN: Concierge Fredrik Michaelsen (til venstre) starta som deltidstilsett hos hybelinvestorane Asgeir Steinsland Hansen (i midten) og Eirik Bysheim Hokstad. No er Michelsen i fulltidsstilling med å halde leigetakarane fornøgde, medan Steinsland Hansen og Bysheim Hokstad vil doble kundemassen, og helst med hjelp av statleg støtte. FOTO: TOR HØVIK

Hybelkongar krev statsstøtte

Bergens største private hybeleigarar vil ha statstøtte på line med det Studentsamskipnaden i Bergen får for å byggje nye bustader. Nei, seier Ap og Høgre.