Forfatningsdomstolen tar imidlertid et forbehold om at den tyske andelen i krisefondet ESM ikke kan overstige 190 milliarder euro uten godkjenning fra Forbundsdagen.

I en kjennelse som hele verden har ventet på i spenning, godkjenner dermed domstolen redningsplanen som er utarbeidet for euroen.

Domstolen avviser klagene en rekke enkeltpersoner, inkludert flere konservative forbundsdagsmedlemmer, hadde sendt inn mot den tyske deltakelsen i krisefondet og budsjettpakten.