Det opplyser Mediebedriftenes Landsforening til NTB.

Oppgjøret innebærer et generelt tillegg og en, ifølge arbeidsgiversiden, «betydelig» økning av minstelønnen.

— Det har vært en krevende megling. Vi er derfor tilfreds med å ha unngått konflikt for en hardt presset bransje, sier Sand.

Norsk Transportarbeiderforbund hadde varslet plassfratredelse for snaut 1200 bud i 27 bedrifter landet rundt dersom meglingen med Mediebedriftenes Landsforening om revisjon av avisbudavtalen ikke førte frem.