— Vi undersøker saken og samler for øyeblikket inn informasjon fra ulike myndigheter for å vurdere om det skal settes i verk tiltak, sier Roger Waite som er pressetalsmann for EUs landbrukskommissær i EU-kommisjonen.

Ifølge Nationen gjorde EU-kommisjonen det allerede tidligere i år klart at Norge kan bli møtt med motreaksjoner dersom importvernet for landbruksvarer blir skjerpet.

Mener Norge går i feil retning

Både danskene og svenskene reagerer kraftig på tollendringen Norge har vedtatt og som trer i kraft 1. januar 2013.

— I EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å gå i retning av liberalisering av handel med landbruksprodukter. Målet er at det ikke skal være toll, og da må vi gå i den retningen. Norge går i motsatt retning, sier statssekretær Magnus Kindbom i det svenske Landbygdsdepartementet til avisen.

- Det kommer til å koste for oss alle

Danmarks handelsminister Pia Olsen Dyhr sier den norske regjeringens beslutning gir svært uheldige signaler til et Europa i økonomisk krise. Norge har kanskje juridisk rett til å gjøre endringene, men det er ikke det samme som moralsk rett eller at det er formålstjenlig å gjøre det, sier hun.

Begge ser store konsekvenser av tollskjerpingen, både i sine hjemland, i Europa og i Norge.

— Det kommer til å koste for oss alle. Det kommer til å koste for europeiske kjøtt- og osteprodusenter, og det kommer til å koste for de norske forbrukerne som får et dårligere tilbud, sier Dyhr.