Brende har vært miljøvernminister og nærings— og handelsminister. Han har også vært generalsekretær i Norges Røde Kors og leder av FNs kommisjon for bærekraftig utvikling. I dag er Brende konserndirektør i Verdens økonomiske forum.

Oudeman er nederlandsk statsborger og konserndirektør i Akzo Nobel, som er verdens største malingsleverandør og storprodusent av kjemikalier. Hun har også bakgrunn fra stålindustrien.

Valget til Statoils styre finner sted på bedriftsforsamlingens møte fredag 14. september.

På forrige bedriftsforsamlingsmøte 13. juni ble Svein Rennemo gjenvalgt som styreleder. Marit Arnstad ble gjenvalgt som nestleder. Grace Reksten Skaugen, Roy Franklin, Jakob Stausholm, Lady Barbara Judge og Bjørn Tore Godal ble gjenvalgt som styremedlemmer. Valgkomiteen foreslo på samme tidspunkt at styret bør utvides med ett nytt medlem.

Arnstad trakk seg 20. juni fra styret med umiddelbar virkning. Valgkomiteen fikk derfor arbeidet med å finne to nye kandidater til styret, samt en kandidat til vervet som styrets nestleder. (©NTB)