— De totale rammevilkårene må være slik at det ikke er en konkurranseulempe å drive i Norge og Europa, ellers kan vi ikke utvikle industrien på hjemmebane, sier Hydros konsernsjef Sven Richard Brandtzæg til Klassekampen.

Onsdag møtte han næringsminister Trond Giske (Ap) til seminar om framtiden for norsk aluminiumsindustri, i forbindelse med lanseringen av en ny Fafo-rapport om temaet.

— Vi er ved et veiskille, og Hydro står overfor mange viktige valg framover, sa Brandtzæg på seminaret, mens han viste en graf med to scenarier: en rekke nyinvesteringer i Norge, eller en bråstopp på norske investeringer.

Det er primært kompensasjon for EUs CO2-avgift Hydro etterspør, når kraftsektoren fra 2013 blir del av EUs kvotesystem. Men også andre kostnader inngår i Hydros vurderinger.

— Vi må ha forutsigbarhet og rammevilkår på linje med våre globale konkurrenter om vi skal kunne foreta oppgraderinger og investeringer i Norge Alternativet er å gå inn i en høstingsfase i Norge der vi ikke gjør nye investeringer, men driver så lenge vi kan, sier han til Klassekampen.

På kort sikt spøker det særlig for Hydros fabrikk Sør-Norge Aluminium (Søral) på Husnes i Kvinnherad kommune i Hordaland. Fabrikken med 380 ansatte mister grunnlaget for videre drift når den langsiktige kraftkontrakten utløper i desember i år. (©NTB)