EU-kommisjonen innledet i uken som gikk gransking av det statskontrollerte russiske gassmonopolet Gazprom, som mistenkes for å hindre fri flyt av naturgass til Europa. Selskapet anklages også for urettmessig sammenkobling av prisene på gass og på olje.

— Vi har svært varme og konstruktive forbindelser med EU, sa Putin ved toppmøtet i samarbeidsorganisasjonen for Asia-Stillehavsområdet APEC i Vladivostok lengst øst i Russland søndag. Han stilte seg likevel kritisk til enkelte sider ved EUs oppførsel.

«Ikke konstruktivt»

— EUs gransking av Gazprom er ikke noe konstruktivt tiltak, sa Putin til pressefolk ved APEC-møtet. - Europa vil gjenerobre politisk innflytelse, og forlanger at vi skal betale for det, framholdt den russiske presidenten.

Han viste til at EU har forpliktet seg til å gi omfattende økonomisk støtte til de nye medlemslandene i Øst-Europa. - Granskningen av Gazprom ser ut til å ha sammenheng med den vanskelige økonomiske situasjonen i eurosonen, tilføyde han.

— Det virker som om en eller annen i EU-kommisjonen har bestemt seg for at vi må ta på oss en del av byrden, framholdt Putin. Han understreket at regjeringen i Kreml ønsker å løse problemene gjennom en «forretningsmessig og velvillig dialog».

Viktig våpen

Den russiske staten eier over 50 prosent av aksjene i Gazprom, som nyhetsbyrået DPA betegner som et viktig utenrikspolitisk våpen for Kreml. EU-landene kjøper rundt en firedel av gassen de bruker fra Gazprom.

Salget skjer vanligvis i henhold til langsiktige kontrakter, der gassprisen kobles til prisen på råolje. Bare en liten del av gassen leveres til såkalt spotpris, som ligger under prisen i de langsiktige kontraktene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Talsmenn for Gazprom har sagt at selskapet har forberedt juridiske og politiske reaksjoner på EUs varsel om gransking. Men russerne har foreløpig verken truet med eller satt i verk noen reduksjon av leveransene.