Rederiskatt reddet Rieber

Høyesteretts domsavsigelse om rederiskatt gjør at GC Rieber Shipping kan inntektsføre 128 millioner i 2009, og snu underskudd før skatt til solid overskudd.