- Høyt sykefravær skyldes dårlige ledere

Jobbstrategi-ekspert mener ledere har seg selv å skylde dersom sykefraværet er høyt.

Publisert:
Kristin Jonassen Nordby

I går skrev Aftenposten om ansatte som sykemelder seg ved mistrivsel på jobb. Sykefraværet koster det norske samfunnet rundt 37 milliarder kroner i året hvis man inkluderer alle grupper folketrygden betaler sykelønn for.

— Kan skylde seg selv

Jobbstrategiekspert Ingar Næss jobber som strategisk rådgiver i selskapet Maturus AS. Han har vært med på gjennomføring av hundrevis av arbeidsmiljøundersøkelser i løpet av de siste årene. Han mener ledere som oftest selv er skyld i høyt sykefravær.

— Ledere må kontinuerlig formidle klare mål for bedriften og rose de ansatte hvis de ønsker ansatte som trives på jobb og gode resultater, sier han til Aftenposten.no

Han anbefaler ledere som vil øke trivselen og få ned sykefraværet i sin bedrift om å gi ros:

Skattefradrag

— Jeg tror ikke de fleste ledere forstår hvor verdifullt det er å gi ros. Hvis de ansatte gleder seg til å gå på jobb så vil terskelen være høyere for å være hjemme dersom de er litt forkjølet.

Næss mener bedrifter som dokumenterer at de reduserer sykefraværet og holder lavt sykefravær på et lavt nivå, burde få skattefradrag.

— Lavere sykefravær gir en så stor samfunnsgevinst at det er åpenbart at dette ville vært lønnsomt, sier han.

Publisert: