Skal dyrke alger på Mongstad

CO2 skal brukes til å dyrke alger til fiskefôr.