Det pågår i disse dager en hard dragkamp om EUs budsjett for årene 2014— 2020.

— Regjeringen liker ikke dette budsjettet, og det har vi gjort klart for de europeiske institusjonene. Vi håper det kommer et annet forslag som er mer fornuftig, sier Rajoy.

75 milliarder euro tilsvarer rundt 550 milliarder kroner, og Spania ser ut til å være blant landene som taper mye i overføringer dersom Van Rompuy får det som han vil.