Den tidligere sosialdemokratiske statsministeren Persson er i dag styreleder for det statlige, svenske skogselskapet Sveaskog.

Styrelederen mener svensk biomasse blir skviset ut som varmekilde av søppel fra Norge.

De tøffe tidene i papir— og skogbruket i Sverige omtales i nabolandet som "skogskrisen".

— Nå kommer jo norsk søppel inn i fjernvarmesystemet, noe som presser ut tremasse. Hadde jeg vært i regjeringen, hadde jeg begynt å diskutere en toll på norsk søppel, akkurat som de legger toll på svensk ost, sier Persson til avisen Svenska Dagbladet.

"Kan beholde søppelet selv"

Han mener nordmenn forsøpler som italienere.

— De kan beholde sitt søppel selv og stedet få ned søppelvolumet i Norge. De behøver ikke ha italiensk nivå på sitt søppel. De har 250 kilo søppel per capita, vi har 25 kilo. Så kjører vi inn deres søppel helt til Sundsvall (ved Østersjøen) der man brenner det norske søppelet, noe som presser ut det svenske biobrenselet. Det burde være et miljøsignal til Norge å begynne å håndtere sitt eget søppel og ikke brenne det i Sverige, sier Persson.

Aftenposten har ikke kunnet bekrefte Perssons søppelsammenligning. Ifølge Miljøstatus.no hadde Norge i 2009 vesentlig lavere avfallsproduksjon enn Italia per innbygger.

Statistikken viser dessuten av svenskene produserer mer avfall enn nordmenn, målt i antall kilo "kommunalt avfall" per innbygger.

Kommunalt avfall er avfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet.

Kraftig økning

Den norske søppeleksporten er i kraftig vekst, blant annet på grunn av det såkalte deponiforbudet. Det innebærer at det ikke lenger er anledning til å dumpe søppel på dynga. Enten må det forbrennes eller gjenvinnes.

I 2010 eksporterte Norge over én million tonn søppel, det er mer enn dobbelt så mye som i 2008. Samtidig økte importen til en halv million tonn, opp fra i underkant av 300 000 tonn i 2008.

Dirketør Runa Opdal Kerr i Norsk Gjenvinning sier det først og fremst er prisen som avgjør hvor søppelet ender opp.

Restavfall fra husholdninger og næringsliv, det vil si søppel som ikke kan gjenvinnes, har en negativ verdi.

Styres av markedet

Og selv etter transport koster det ofte mindre å bli kvitt skrotet i Sverige, som har god kapasitet på forbrenningsanlegg.

— Det er markedet som regulerer hvor avfallet går. Sånn sett er det å sende deler av restavfallet til forbrenning i Sverige mest lønnsomt. Dette er helt avhengig av distanser, det er litt avhengig av hvor du sender fra i Norge. Er det restavfall fra husholdningene, kan det være mer lønnsomt å sende til Sverige enn i Norge, sier Kerr.

- Så uten svenskene, hadde vi hatt et søppelproblem?

— Til visse tider kunne nordmenn absolutt hatt en utfordring med avfallet.

- Hva synes du om at Persson legger skylden på norsk søppel for problemene i svensk skogbruk?

— Det er i hvert fall en liten del av forklaringen.