For en måned siden opplyste Seadrill at John Fredriksen vurderer å legge ned hovedkontoret i Stavanger og flytte til utlandet. Ifølge Dagens Næringslivs kilder er nå avgjørelsen i boks og London blir selskapets nye hovedkvarter.

Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ (35) ønsker ikke å kommentere flyttingen til London, men bekrefter at flyttingen vil være unnagjort før sommeren.

— Prosessen med å flytte fra Stavanger pågår, og det er mange ting som skal på plass, sier han.

Da flytteplanene ble kjent tidligere i høst, skapte det stor oppstandelse i Stavanger. Ordføreren og flere politikere bønnfalte John Fredriksen om å beholde hovedkontoret i Norge. Men tilgang på kvalifisert personell, høyt norsk kostnadsnivå og avstand fra Seadrills kjernemarkeder har vært avgjørende årsaker for Fredriksen.