Folketrygdfondet la tirsdag formiddag frem sine resultater for 2010. De kan vise til en avkastning på 15,3 prosent, som tilsvarer 17,8 milliarder kroner.

Avkastningen er 0,6 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen, som tilsvarer 610 millioner kroner.

Fondet har dermed vokst til 135 milliarder kroner ved slutten av 2010.

Les også:

— Fornøyd

Leder Olaug Svarva åpnet med å si at finansmarkedene har normalisert seg i 2010.

- Vi er fornøyd med å ha lagt bak oss et godt år med solid avkastning og kan fastslå at gode disposisjoner gjennom finanskrisen gjør at kapitalen har økt til 135 milliarder kroner, godt over det den var ved inngangen til krisen, sier hun.

Fondets portefølje var ved utgangen av første halvår i fjor verdt 113 milliarder kroner.

Med Fredriksen

80 prosent av aksjeporteføljen skal investeres i selskaper som er notert ved Oslo Børs, noe som begrenser utvalget fondet har.

Til tross for den noe negative avslutningen kan man konkludere med at 2010 har vært et svært godt år for investorene på Oslo Børs. Desember viste en oppgang i hovedindeksen på 11,0 prosent, mens året i sin helhet ga en økning på 18,3 prosent.

Avkastningen for den norske aksjeporteføljen til Folketrygdfondet i 2010 ble 19,1 prosent.

Rundt 70 milliarder av Folketrygdfondet er investert i verdipapirer og av disse er nesten syv milliarder investert i John Fredriksens selskaper, skriver Finansavisen tirsdag.

Nesten fem milliarder kroner er investert i selskapet Seadrill.

Eier våpenprodusent

For de siste fem årene er Folketrygdfondets meravkastningen på 1,5 prosentpoeng. Dermed er den gjennomsnittlige årlige avkastningen også på lang sikt bedre enn referanseporteføljen .

- Vi har en målsetning om å gjøre det bedre enn referanseporteføljen, som er fastsatt av Finansdepartementet. I fjor hadde vi meravkasning på mer enn tre av fire aksjer, sier Svarva.

75,8 prosent av pengene er plassert i norske aksjer. 12,4 prosent er plassert i nordiske aksjer.

40,1 prosent er plassert i norske renter og 6,6 prosent i nordiske renter.

- Det er veldig hyggelig å kunne vise til så god avkastning etter en periode som har vært preget av store svingninger, sier Svarva.

Hun er ekstra fornøyd med at de har oppnådd ekstra god avkastning også i gode perioder.

— Norsk industri, som Kongsberggruppen har bidratt positivt. Også i IT har vi oppnådd gode resultater. Det har vært et spennende år med stor aktivitet. Vi har vært med på emisjon i Hydro, Rec og PGS. Vi har økt vår investering i olje og finans, sier Svarva.

Kongsberggruppen lager blant annet våpensystemer.

Optimistisk for 2011

Svarva er optimist med tanke på utviklingen i 2011.

- Gjennom fjoråret er det lagt et godt grunnlag for veien videre. Men det er betydelige risikoer og nå har vi en uro i Midtøsten som påvirker råvarepriser. Spørsmålet er hvordan dette påvirker utviklingen fremover. Men i selskapene som vi har investert i forventer vi gode resultater fremover, sier Svarva.

Hun vil ikke peke på konkret hvilke bransjer de vil satse i, men de største selskapene på Oslo Børs dominerer.

— Vi har økt satsingen på olje og servicesektoren i 2010, det er en refleksjon av at vi mener dette er en attraktiv sektor.