Diplom-Is har tapt en kvart milliard

Diplom-Is har tapt 250 millioner kroner på å selge is siden 2006. Trass i dårlig sommervær håper selskapet å levere et positivt resultat i år.