• KONTANT-TOPPE: I BT januar 2009 foreslo Kjersti Toppe å endre kontantstøtten til dagens ordning. FOTO: RUNE SÆVIG (ARKIV)

Mer til kontantstøtte

Endringene har gjort kontantstøtten mer populær enn forventet. Det koster 322 millioner ekstra i 2012.