• VIL TIL BERGEN: Da den nye helsereformen kom i 2001, havnet Odda sjukehus i Helse Fonna som har sete i Haugesund. Men hardingene viser til at de er hordalendinger, at deres hovedstad er Bergen, og at det er lettere å komme seg til Bergen enn til Haugesund. Arkivfoto: Ørjan Deisz

- Odda sjukehus hører til Helse Fonna

Fire hardangerordførere dro til Oslo for å melde overgang fra Helse Fonna til Helse Bergen. Det kan ha vært forgjeves.