— Vi er alvorlig bekymret for at informasjon flyter mellom NorgesGruppen og Ica allerede før avtalen har trådt i kraft og Konkurransetilsynet har hatt mulighet til å vurdere den, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) til aftenposten.no.

Onsdag denne uken sendte DLF brev til Konkurransetilsynet hvor de ber om et midlertidig vedtak om å stanse implementeringen av avtalen mens tilsynet behandler avtalen.

Det er første gang leverandørene uttrykker i klartekst hva de mener om avtalen mellom Ica og NorgesGruppen, der Ica overlater 60 prosent av distribusjon og innkjøp til NorgesGruppen.Nå har de imidlertid vurdert konsekvensene av avtalen og sett på hva som i virkeligheten allerede skjer. Leverandører har et inntrykk av at både Ica og NorgesGruppen allerede er i gang med å gjennomføre avtalen, noe som har skapt så stor bekymring internt at de har hatt et eget medlemsmøte for å diskutere den nye avtalen.

Hemmeligheter på vidvanke

— Vi frykter at det som skjer nå, kan føre til en uopprettelig skade. Har du først delt en hemmelighet, kan du ikke ta den tilbake, sier Hasselgård, som presiserer at han har hele styret og alle medlemmene bak seg.

I styret sitter blant annet administrerende direktører i Tine, Stabburet, Rieber, Barilla, Colgate, Hansa og Mills.

Har du først delt en hemmelighet, kan du ikke ta den tilbake. Helge Hasselgård.

DLF er innforstått med at Konkurransetilsynet må gjennom sin saksbehandling, men er redd skaden vil være uopprettelig dersom tilsynet konkluderer med å stoppe avtalen først i juni.

— Vi mener det er stor fare for at avtalen er i strid med konkurranseloven og derfor må stoppes. Det er en dramatisk strukturendring i bransjen som vil få store konsekvenser på sikt, sier Hasselgård.

Tre aktører

Leverandørene mener vi går fra fire til tre aktører, hvor den største vil ha mer enn 50 prosent av markedet.

— Det kommer til å gå ut over både prisene og vareutvalget kundene møter i butikkene i fremtiden, sier Hasselgård og trekker frem et eksempel.

Når leverandørene vurderer nye produkter, blir ideene ofte presentert for matkjedene.

— Hvis NorgesGruppen vender tommelen ned for et produkt, betyr det at leverandøren ikke kan ta sjansen på å gjøre det. Risikoen blir for stor. Dermed tror jeg antall nye produkter forbrukerne får tilgang til, vil bli mindre med en slik avtale som dette, sier Hasselgård.

Han vil heller at Ica skal gå under som selskap i Norge, enn at NorgesGruppen skal sluke dem på denne måten.

— Jeg heier på Ica som en fjerde matkjede i Norge, og jeg forstår at de gjerne vil ta imot denne håndsrekningen fra NorgesGruppen. Men på lang sikt vil dette samarbeidet gå ut over forbrukerne, sier Hasselgård, som også legger til at han tror arbeidsplasser i industrien vil rammes.

Samarbeidet er startet

— Vi startet vårt samarbeid fra den dagen vi undertegnet avtalen. Vi er overbevist om at avtalen ikke bryter konkurranseloven, da det er tilsvarende avtaler allerede i dagens marked som er sterkere binding enn vårt samarbeid, sier Ica-sjef Thorbjørn Theie i en kommentar.

NorgesGruppen er ikke overrasket over DLFs utspill.

— At de nå vil stoppe avtalen er vel et tegn på at de er redde for økt konkurranse, sier kommunikasjonssjef Per Roskifte i NorgesGruppen.