En undersøkelse for en tid siden viste at kjennskapet til mange av de over 100 ulike merkingene vi møter i dagligvarehandelen er varierende. Noen merker, som Svanemerket og Nøkkelhullet, ble gjenkjent av et flertall av de spurte mens mange merker var ukjente blant de aller fleste.

Merkeoversikt

Forbrukerrådet har utarbeidet en enkel oversikt over hva de ulike merkene står for, hvem som står bak merket og hvem som kontrollerer at varen er produsert og inneholder det som merket lover.

Oversikten finnes på http://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten og den er lett å hente fram på PC eller når man er i butikken.

— Vi har vurdert ulike løsninger, men tror vi når flest med en digital merkeoversikt som kan hentes opp både på smarttelefonen i butikken og hjemme på PC-en. Vi håper også kjedene kan bidra til økt kunnskap om merkene ved å gjøre oversikten kjent via sine nett- og Facebook-sider, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

- Nyttig

— Merkeordninger kan være svært nyttig når vi velger hva vi skal putte i handlevognen. Vi håper denne merkeoversikten kan gjøre det enklere å vite hva de mest brukte merkene faktisk betyr, sier Flesland.

Hun forteller at det også er laget en quiz der man kan teste sitt kjennskap til merkene.

Undersøkelsen av folks kunnskaper om merker ble laget etter initiativ fra flere departementer. Forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen (SV) er fornøyd med at Forbrukerrådet vil hjelpe folk til å forstå og bruke merkene.

— Det er viktig at forbrukerne har oversikt over hva de ulike merkene står for. Denne merkeoversikten vil gjøre det enklere for folk å ta bevisste valg, sier Thorkildsen i en pressemelding.

Undersøkelsen av folks merkevarekjennskap ble laget av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Den viser at forbrukerne er positive til merking av varene i form av symboler.

- Merking hjelper

Sju av ti forbrukere mener at merkene hjelper dem å velge varer. Samtidig var det åtte av ti som savnet informasjon om hva merkene betyr, og halvparten sier de blir forvirret av merkene.

De fleste har størst tillit til merking som det offentlige står bak. Dette er også noen av de mest kjente merkene, som Nøkkelhullet. Svanemerket forvaltes av en stiftelse med medlemmer fra det offentlige og store organisasjoner.

Undersøkelsen fra SIFO viste at mange velger et interesseområde, som miljø eller mat, og lærer seg merkene som brukes på sitt område.

Merkeoversikten fra Forbrukerrådet er delt inn i områdene helse, miljø, mat, etikk og andre merker. (©NTB)