Kravene ble vedtatt enstemmig av LOs representantskap tirsdag.

— Vi skal ha et oppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen og hensynet til konkurranseutsatte næringer, sier LO-leder Roar Flåthen.

Det er gjeldskrisen i flere EU-land og større utfordringer for norsk eksportindustri som gjør at LO vil stille mer moderate krav i årets tariffoppgjør enn de siste ti årene, der organisasjonen gjennomgående har sikret medlemmene reallønnsvekst.

I fjor ble det en reallønnsvekst på 3 prosent for gjennomsnittet. De siste ti årene har reallønnsveksten i gjennomsnitt vært 2,5 prosent. Arbeidstakere i de fleste landene rundt oss, Tyskland inkludert, har hatt reallønnsnedgang i samme perioden.

Forklarte bakgrunnen

I sin innledning til representantskapsmøtet tirsdag la LO-lederen vekt på at det ikke er sikkert den norske idyllen kan vedvare. Industri kan bli rammet hardere dersom situasjonen forverres i de mest utsatte EU-landene.

— Treforedling og aluminiumsindustri er allerede berørt av svake eksportmarkeder. Deler av industrien får allerede mindre betalt for sine produkter, sa LO-lederen.

Debatten etter Flåthens innledning viste at det er bred forståelse for at moderasjon nå er påkrevet for å hindre at privat næringsliv utenom oljeindustrien skal få større problemer og sende flere ut i arbeidsledighet.

Arbeidsledigheten er nå 3,5 prosent i Norge og svakt nedadgående. I flere Eu-land er den skyhøy og økende, fordi også offentlig sektor nå mister titusener av stillinger.

Strukturelle tiltak

Likelønnsbiten i LOs kravliste dreier seg om mer enn høyere lønnssatser for kvinnedominerte yrkesgrupper som henger etter i lønnsutviklingen, innenfor offentlig sektor så vel som bransjer i privat sektor.

Kravene dreier seg også om strukturelle tiltak for likelønn, det vil si tiltak som kan få opp både grunnbemanningen og bruken av heltid i stedet for deltid, samt krav som kan heve kompetansen.

— Samfunnsområder der deltid i dag rir oss som en mare, vil vi organisere med hele stillinger, sa Fagforbundets leder Jan Davidsen.

— Arbeidet for å sikre rett til hel stilling, er det største likestillingspolitiske prosjekt vi nå tar fatt på, la han til.

Forbundsvise oppgjør

LOs representantskap vil ha et forbundsvis lønnsoppgjør, og har gitt sekretariatet fullmakt til å utforme de endelige kravene. Forhandlingsresultatet skal godkjennes i uravstemning. (©NTB)