Philip Morris Norge, som er del av verdens største tobakksselskap, har derfor saksøkt den norske stat for å få opphevet forbudet. Mandag møtes partene i Oslo tingrett.

Tobakksselskapet mener blant annet at forbudet bryter med EØS-avtalen og legger restriksjoner på konkurransen.

Som ledd i søksmålet har Oslo tingrett hentet inn en rådgivende uttalelse i saken fra EFTA— domstolen i Luxembourg. Uttalelsen gir verken staten eller Philip Morris full støtte i ett og alt, men begge parter finner støtte for egen sak i ulike deler av uttalelsen.

EFTA-domstolen mener forbudet mot synlig tobakk kan bryte med EØS-avtalen, men domstolen gir staten støtte i at forbudet kan ha en helsemessig gevinst.Forbudet mot synlige tobakksvarer i butikken trådte i kraft første januar 2010 etter å ha blitt vedtatt av Stortinget vinteren 2009. Høyre, Venstre og Frp stemte imot forslaget.

– Vi bestrider ikke at det er et legitimt mål å få ned tobakksforbruket, sier kommunikasjonsdirektør Nordan Helland i Philip Morris Norge. Men spørsmålet selskapet vil konsentrere seg om i rettssaken, er om forbudet mot synlige tobakksvarer i butikkene er egnet og nødvendig for å nå dette målet. (©NTB)