• E39: Det er bare strekningen fra Halhjem til Svegatjørn som er ferdig bygget, resten av strekningen til Bergen er ut i det blå. FOTO: VEGAR VALDE

Motorveien til Os ut i det blå

Det blir ikke anleggsstart neste år.