• STOR FYLLING: - Fyllfoten er på mellom seks og syv meter, denne fyllingen er virkelig stor, sier Øyvind Johnsen, saksbehandler hos etat for byggesak og private planer. Sammen med geolog Liv Senneset fant han ulovlige bygningsrester både i skogsveien og denne ulovlige fyllingen i Fana i Juni. Nå varsler Etat for byggesaker dagbøter. FOTO: Odd E. Nerbø

Varsler dagbøter for ulovlig fylling

Grunneierne mente de hadde fjernet de ulovlige massene. Det var ikke kommunen enig i.