Rapporten «Don't Bank on the Bomb» er utarbeidet av den nederlandske fredsorganisasjonen IKV Pax Christie, som har kikket verdens 298 ledende finansinstitusjoner og investeringsfond etter i kortene.

Rapporten konstaterer at disse institusjonene har bidratt med nærmere 1.900 milliarder kroner i selskap som produserer atomvåpen, enten gjennom lån, investeringer eller kapitalforvaltning.

Verstingliste

Statens Pensjonsfond Utland er å finne på verstinglisten, med investeringer på nærmere 8,5 milliarder kroner i selskap er involvert i produksjon, vedlikehold og modernisering av atomvåpen.

DNB er også å finne på verstinglisten med investeringer på drøyt 300 millioner kroner i slike selskap.

— Norske finansinstitusjoner er nødt til å ta ansvar og ekskludere alle selskaper som er involvert i produksjon av dette mareritt-våpenet. Oljefondet, som forvalter våre felles verdier, har et spesielt ansvar her. Disse våpnene utgjør en enorm risiko for menneskeheten, sier generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp.

Ros til Storebrand

Storebrand er å finne blant de 13 selskapene på skrytelisten i rapporten og berømmes for sine etiske retningslinjer for investeringer.

— Storebrand fortjener ros og honnør for å ta aktivt avstand fra masseødeleggelsesvåpen, sier Tørres.

Hun oppfordrer andre norske finansgiganter til å følge etter, og mener at det i utgangspunktet ikke er noe å si på de etiske retningslinjene oljefondet opererer etter.

— Men de må praktiseres slik at de utelukker alle selskaper som er involvert i atomvåpenproduksjon, sier Tørres.

Troner øverst

Aller øverst på verstinglisten troner de amerikanske investeringsbankene Goldman Sachs og Morgan Stanley, sammen med Royal Bank of Scotland, franske BNP Paritas, Deutsche Bank, UBS og Credit Suisse.

Statens Pensjonsfond Utland havner på verstinglisten som følge av sine investeringer i selskaper som Aaecom, Babcock International, Fluor, Huntington Ingalls, Rockwell Collins, Rolls-Royce, SAIC, Thales, ThyssenKrupp og URS, som alle kan knyttes til produksjon av atomvåpen.