Inntektstoppen, Vik

Inntektstoppen 2002, Vik kommune