Fiskeri, oppdrett og industri topper

Oppdrett, fiskeri, industri og handel dominerer lista over formues- og inntektstoppane i Sogn og Fjordane.