Napster sliter med opprydningen

Kopifiltrene som retten krever skal på plass ble ikke installert denne helgen. Fremdeles florerer piratkopiene.