Napster engasjerer ryddehjelp

Opprydningen på fildelingstjenesten blir større enn Napster trodde. Selskapet tar i bruk det digitale musikkarkivet CDDB.