Ser Orwell-grøsser i nett-teknologi

Nettverksteknologi truer personvernet i det som blir Singapores første science fiction-film.