- Stortinget gjorde et av sine viktigste vedtak kl. 4 om natten

Midt på natten onsdag den 25. mars debatterte og vedtok Stortinget denne periodens viktigste klimasak: Klimamål 2030.