• FARLIG HOGST: Stormfelt skog på Dyngeland i Fana etter stormen «Nina». FOTO: Fylkesmannen/Rune Mikkelsen

«Nina» felte skog tilsvarende et halvt års hogst

Fylkesmannen har sendt ut en melding hvor han minner skogeiere på at hogst av stormfelt skog er særs farlig.