- Presset oljemarked ga tøffe Sverdrup-forhandlinger

Professor Klaus Mohn tror kombinasjonen mellom uvanlig store verdier i Johan Sverdrup-feltet og en presset markedssituasjon for selskapene kan ha bidratt til at man ikke klarte å bli enige om eierandelene.