— Vi opplever en jevn økning i valutabeslag. I fjor ble det avdekket rundt fem millioner totalt, sier kontorsjef for Tollvesenet i Sandefjord, Audun Rønningen til NRK.

Rønningen sier store deler av pengene som forsøkes smuglet ut stammer fra svart arbeid. Det kan også være snakk om narkotikapenger og ransutbytte. Men noe av de beslaglagte pengene stammer trolig fra lovlig virksomhet. Reglene sier at dersom en har over 25.000 kroner i kontanter må disse deklareres når man reiser ut av landet.

Man kan ta med seg så mange penger man vil så lenge man gir beskjed til Tollvesenet.

— Jeg tror de fleste har fått dette med seg nå. For mye av det vi beslaglegger er tydelig skjulte penger, sier Rønningen

I løpet av året skal tollerne i Vestfold få seg en egen valutahund.

— Den lukter penger og er trent til å kun avdekke større pengebeløp, sier Rønningen.