Tar dagligvaregrep: – Lobbyistene har allerede begynt å ringe

(E24) Norgesgruppen er ikke overraskende skeptisk til forslagene om strengere regulering av forholdet mellom dagligvarekjede og leverandør. Oda hadde ønsket seg mer.

BEKYMRET: Regjeringen er villig til å ta i bruk alle grep for å styrke konkurransen i dagligvarebransjen. Det har næringsminister Vestre forkynt ved en rekke anledninger det siste året.
Publisert: Publisert:

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har lagt frem to alternativer til regulering av dagligvarekjedenes innkjøpspriser fra leverandører, det ene strengere enn det andre.

Mens det første forslaget tar sikte på å forby såkalt usaklig prisdiskriminering, vil det andre legge opp til at man griper inn der man ser forskjeller som er egnet til å begrense konkurransen.

Norgesgruppen – landets største handelshus med kjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar – ønsker seg ingen forskrift i det hele tatt.

Les også

Derfor er prisveksten fortsatt høy: – Kan ta ett til to år

– Forslagene som Vestre presenterte i dag kan resultere i en ytterligere prisvekst. Dersom regjeringen er bekymret for prisveksten, så er det klart uheldig å innføre en forskrift som gjør maten enda dyrere, sier Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, til E24.

Regner med en strøm av innspill

Debatten om prisdiskriminering har pågått i ulik styrke i flere år nå.

I 2019 handlet det om et absolutt forbud mot at leverandører fikk gi ulik pris for samme produkt til ulike kjeder. Dette ble forkastet.

Stein Rømmerud i Norgesgruppen mener at forskriftsregulering av dagligvarekjedens innkjøpspriser vil føre til høyere priser til forbruker.

Konkurransetilsynet er blant dem som er bekymret for at streng regulering vil redusere kjedenes insentiv til å konkurrere hardt på pris med leverandører.

Næringsminister Vestre vedgår at det er usikkerhet rundt effekten av tiltakene. Det er grunnen til at de har laget to alternativer.

– Det er faglige argumenter både for og mot. Men jeg tror alle må erkjenne at når én aktør, som tilfeldigvis også er den største, over tid får lavere innkjøpspriser enn de andre, så blir det vanskeligere for de andre å konkurrere, sier han til E24.

– Har du selv en favoritt blant de to alternativene?

– Det er fordeler og ulemper med dem begge. Med det mindre inngripende kan man unngå at man eventuelt griper inn mot konkurransefremmende prisforskjeller, men på den andre siden er det ikke like skremmende.

– Vi er åpne om disse problemstillingene og regner med en strøm av høringsinnspill. Og lobbyistene har begynt å ringe allerede. Men det er jeg ikke bekymret for, vi gjør dette på vegne av folk i Norge som fortjener lavere priser og bedre utvalg.

Ifølge Rømmerud i Norgesgruppen har de ikke vært på tråden ennå.

– Det er et omfattende høringsdokument som er presentert i dag, og vi skal nå sette oss grundig inn i det, sier han.

Les også

Konkurransedirektøren advarer dagligvarebransjen mot priskoordinering i mediene

– Gjør meg noen tanker om at den største betaler minst

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas er blant dem som kommer til å levere høringssvar.

Han venter en forutsigbar høringsrunde, der Norgesgruppen og de store leverandørene er mot den strengere reguleringen.

– De største kjedene og leverandørene vil ikke være for et tiltak som skal få ned prisen til norske forbrukere, sier Munthe-Kaas.

Han selv, Rema 1000 og Coop kommer på motsatt side til å være mer positivt innstilt, sier Oda-sjefen. Selv ønsker Munthe-Kaas seg en enda tydeligere forskrift.

ALLIERTE: Rema 1000, her ved myndighetskontakt Kårstein Eidem Løvaas i Reitan Retail, har sammen med Oda lagt ned store ressurser for å påvirke de folkevalgte i prisdiskrimineringssaken.

– Vi savner en mer tydelig beskrivelse av hva som ikke skal regnes som saklig begrunnelse for prisdiskriminering.

På pressekonferansen tirsdag forklarte Vestre at de ikke kommer til å gripe inn dersom leverandører kan begrunne ulike priser til ulike kjeder med at det koster mer å levere til den ene kontra den andre, eller om man kan finne igjen forskjellen i en motytelse fra kjedens side.

Munthe-Kaas sier han ikke har funnet noen beskrivelse av hva som vil være å regne for usaklig begrunnelse for ulike priser.

– Skjer det mye usaklig prisdiskriminering nå, Vestre?

– Det må vi finne ut mer av. Men at det virker som at den største aktøren systematisk har lavere innkjøpspriser, det gjør jeg meg noen tanker om.

SV vil granske dagligvareprisene

I mai holdt næringsministeren innlegg på et dagligvareseminar, der han uttalte at han er alvorlig bekymret for konkurransen og at han er villig til å vurdere alle tiltak og virkemidler.

Tre dager senere fant opposisjonen sammen og instruerte regjeringen til å se på konkrete saker for å begrense maktkonsentrasjonen i bransjen.

Les også

Rema-Reitan forbereder nordmenn på enda høyere priser

Høyre og stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle var sentrale i arbeidet med matmakt-kompromisset.

– Det er fint at regjeringen nå følger opp deler av det vi fikk vedtatt, vi tror det vil bidra til å dempe prisveksten på mat noe, sier hun i en melding.

Hun stiller samtidig spørsmål ved regjeringens kommunikasjon om saken.

– Jeg er bekymret for regjeringens noe blandede signaler når det gjelder hva årsaken til norske matvarepriser er. Både landbruksministeren og Vestre skylder nå på butikkene for prisøkningene.

Høyres Lene Westgaard-Halle (grønn) og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes (midten) var blant drivkreftene bak opposisjonsenigheten fra før sommeren.

Også SV, ved nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, har vært for strengere regulering.

Som Oda-sjefen savner han en definisjon av hva usaklig prisdiskriminering er og hvordan dette skal begrenses.

– Det legges for mye makt i Konkurransetilsynets vurderinger av hva usaklig prisdiskriminering er, et område hvor Konkurransetilsynet har feilet i sine vurderinger før. Det er grunn til å spørre om det er Konkurransetilsynet som skal følge opp disse vurderingene videre, skriver han i en e-post.

SV mener det nå trengs en gransking som skal undersøke hvordan prisene settes i dagligvarebransjen om dagen.

– Vi må komme til bunns i hvordan vi overhodet er havnet der vi nå er.

Orklas kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli skriver i en SMS at de må sette seg grundigere inn i forslagene før de kan kommentere dem.

Publisert: