Regjeringen dropper deler av oligark­filter: – Ubrukelig

(E24) Eierskapsregisterets «basisfunksjon» kommer neste år, men nå frykter både SV, Økrimforeningen og Norsk Presseforbund at det hele har gått i stå.

Stortingsrepresententant Alfred Bjørlo (V) er blant dem som reagerer på at eierskapsregisteret ikke virker å bli videreført i statsbudsjettet.
Publisert: Publisert:

Det er nå tre år siden Stortinget vedtok eierskapsregisteret, som er ment å forhindre hvitvasking, korrupsjon og å kunne hindre skjulte eiere.

Det er blant annet argumentert for at registeret skal kunne avdekke russiske oligarker med eierskap i norske bedrifter.

Innledende fase av registeret skal innføres til nyttår, og det er først i fase 2 og 3 det faktisk vil ha virkning, mener både politikere og samfunnsorganisasjoner.

Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det ikke spor av bevilgningene som trengs, til tross for at fullføringen er fastsatt i Hurdalsplattformen, skriver E24.

– Nesten ubrukelig

Det får flere tilhengere av registeret til å reagere, og dem er det mange av.

– Dette er en ganske svær sak, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) om budsjettkuttet.

– Hvis dette arbeidet nå stopper betyr det at det ikke inkluderer registrering av bedrifter på børs, norske utenlandske foretak, stiftelser, det vil ikke ha systemer for å pålegge tvangsmulkt – det vil være et nesten ubrukelig verktøy hvis ikke midlene bevilges, sier han.

Venstre-politikeren er ikke alene om å heve stemmen.

Nær sagt samtlige partier som så langt har levert alternativt statsbudsjett, har satt av penger til Brønnøysundregistrenes videre arbeid med prosjektet.

Les også

Reagerer på «ny dato» for eierskapsregister – frykter det kan skjule russiske oligarker

Engangsbevilgning

Det inkluderer Rødt, MDG, SV og Venstre, som har de 23 millioner kronene det koster inne som tilleggsbevilgning. Høyre har øremerket midlene i Brønnøysundregistrenes budsjett i sitt forslag.

– Stortinget har vedtatt det og regjeringen har sagt dette helt krystallklart i Hurdalsplattformen: Det skal på plass.

Men regjeringen har altså ikke planlagt å få det på plass, konstaterer stortingspolitikeren.

– Her snakker vi ikke om store årlige bevilgninger som vil belaste staten fremover. Det er en engangsbevilgning som vil få det på plass, sier Bjørlo.

– Dette handler jo om kampen mot økonomisk kriminalitet og for offentlighet, altså medias muligheter til å ha innsyn i hva som skjer i norsk næringsliv. Så det bryter mot noe denne regjeringen har snakket høyt om i alle andre anledninger, nemlig å ta kampen mot de useriøse aktørene i norsk arbeidsliv.

Les også

Full krangel om eierskapsregister: – Går rett imot det vi vedtok

Uenighet om terskelverdi

Regelverket for registeret ble vedtatt i Stortinget i 2019 og fastsatt av regjeringen i juni 2021. Da var det riktig nok også til høylytte protester fra blant annet Norsk Økokrimforening, Pressens offentlighetsutvalg og SV.

Årsaken den gang var blant annet at terskelverdien for å måtte oppføre en reell rettighetseier i registeret, ble satt til 25 prosent, i stedet for 5 prosent, som blant andre SVs Kari Elisabeth Kaski mente det hadde vært enighet om tidligere.

Norsk Presseforbund (NP) skrev i oktober et brev til næringsdepartementet, på vegne av Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og NP.

I brevet skriver NP-rådgiver Kristine Foss at det å stoppe opp nå «vil svekke registeret som redskap til å bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking, både nasjonalt og internasjonalt.»

– Uforståelig

Leder Tron Strand i Pressens offentlighetsutvalg er også oppgitt.

– Regjeringens håndtering er oppsiktsvekkende. Den respekterer ikke Stortingets vedtak fra 2019 og den ignorerer i tillegg sitt eget ett år gamle budsjettforlik med SV, der de var enighet om å endre forskriftene den forrige regjeringen vedtok, sier Strand.

Nå unnlater regjeringen å bevilge nok penger til å realisere et register basert på forskrifter de selv mener er mangelfulle, mener Strand.

– Dermed har de, i en og samme omgang, klart å svikte i oppfølgingen av regjeringsplattformen, et vedtatt budsjettforlik og kampen mot økonomisk kriminalitet. Det er godt gjort.

Politisk leder Peter Ringstad i Tax Justice Norge.

Samme reaksjon har politisk leder Peter Ringstad i Tax Justice Norge og leder Inger A.E. Coll i Økrimforeningen.

– Det er uforståelig at regjeringen har foreslått å kutte i ferdigstillingen av registeret, sier Ringstad.

Han poengterer at registeret er etterspurt både av privat næringsliv, offentlige myndigheter, politiet og pressen, og sier han håper det var en glipp av regjeringen at det ikke er med i budsjettet.

Dette vil gå ut over både bekjempelsen av kriminalitet og arbeidet med å inndra urettmessige verdier, mener Coll.

Leder Inger A.E. Coll i Økrimforeningen.

– Enten skjønner ikke regjeringen betydningen av registeret, eller så kan dette være et utslag av silo-problematikk, gjennom det at Nærings- og fiskeridepartementet har budsjettansvaret for Brønnøysundregistrene, mens problemene ligger i justisdepartementet og finansdepartementet.

– Det er de som får problemene når Norges etterlevelse av hvitvaskingsregimet ikke er bra.

Nærings- og fiskeridepartementet har fått oversendt kritikken fra Bjørlo, Strand, Ringstad og Coll. Departementet ville gi svar lørdag, men har foreløpig ikke kommet tilbake med kommentarer.

Publisert: